De ouderwetse zoekhulp betalingskenmerk en
aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer

Wat wilt u weten?

het betalingskenmerk

het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer

Hoe wilt u het betalingskenmerk opzoeken?

van aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer naar betalingskenmerk

van btw-nummer of loonheffingennummer naar betalingskenmerk

Van btw-nummer of loonheffingennummer naar betalingskenmerk

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Van aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer naar betalingskenmerk

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

Van betalingskenmerk naar aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer

Resultaat

Het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer kan niet worden vastgesteld.

Neem contact op met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Belt u vanuit het buitenland? Dan is het telefoonnummer +31 55 5 385 385.

Het betalingskenmerk kan niet worden vastgesteld.

Neem contact op met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Belt u vanuit het buitenland? Dan is het telefoonnummer +31 55 5 385 385.

Btw- of loonheffingennummer

Vul uw loonheffingennummer of btw-nummer in. Voor het btw-nummer zijn dit de posities na de landcode.

Voorbeeld

Het btw-nummer is NL111111110B03, dan vult u 111111110B03 in.

Aangiftejaar

Het jaar waarin de beginmaand ligt van het betreffende aangiftetijdvak omzetbelasting of loonheffing.

Voorbeeld

Het jaar is 2015, dan vult u 2015 in.

Aangiftefrequentie

Kies hier hoe vaak u aangifte doet voor het betreffende middel. Voor een aangifte omzetbelasting beginnen boekjaarkwartalen in de 2e of 3e maand van een kalenderkwartaal.

Aangiftetijdvak

Het aangiftetijdvak voor de omzetbelasting of loonheffing waarover u een betaling moet doen.

Voorbeeld

Voorbeeld 1
Betreft het een maandaangifte loonheffing over het tijdvak april? Dan kiest u voor april.

Voorbeeld 2
Het door u gekozen aangiftejaar is 2015. Wilt u een overzicht van de boekjaarkwartalen beginnend in de 3e maand van kalenderkwartaal 2015? Dan kiest u voor alle boekjaarkwartalen die beginnen in de 3e maand van een kalenderkwartaal.

BSN of RSIN

Vul uw BSN of RSIN in.

Dit zijn cijfers die voor de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan.

Voorbeeld

Het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer is 1111.11.110.F.01.2050, dan vult u 111111110 in.

Selecteer een letter

Dit is de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer.

Voorbeeld

Het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer is 1111.11.110.F.01.2050, dan vult u F in.

Slotcijfers

Vul de 6 cijfers in die na de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan.

Staan er minder dan 6 slotcijfers?

Doe dan het volgende:

  1. Typ de slotcijfers in.
  2. Zet de cursor achter het 1e cijfer.
  3. Typ nullen achter het 1e cijfer, tot er 6 cijfers staan.

Voorbeelden

  • 01 wordt 000001
  • 91 wordt 900001
  • 012 wordt 000012
  • 912 wordt 900012

Slotcijfers

Vul de cijfers in die na de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan. Het gaat om 2 of 4 cijfers.

Slotcijfers

Vul de cijfers in die na de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan. Het gaat om 1 tot maximaal 6 cijfers.

Slotcijfers

Vul de cijfers in die na de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan. Het gaat om 6 of 7 cijfers.

Slotcijfers

Vul de 5 cijfers in die na de letter in het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer staan. Soms staan er maar 3 cijfers. Zet in dat geval 2 nullen achter het 1e cijfer na de letter. Voorbeeld: 012345678W256 wordt 012345678W20056.


"Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker"